صافی بنزین سرکان (6)

صافی بنزین یا فیلتر بنزین خودرو

سوخت یا همان بنزین در دو مرحله تصفیه می‌شود: در ابتدا ،فیلتر پمپ و سپس فیلتر یا همان صافی بنزین، ناخالصی‌های موجود در سوخت را از بین می‌برد. فیلترهای بنزین که تصفیه را انجام می‌دهند ، عموماً از نوع کاغذی هستند. قسمت جداکننده این فیلترها از یک کاغذ مخصوص ساخته شده است. آنها برای تصفیه کارآمدتر و موثرتر درون یک محفظه فلزی قرار می‌گیرند. اگرچه فیلترهای دیگری مانند فیلتر نمدی یا پارچه‌ای نیز وجود دارد ، اما امروزه ساخت و استفاده از آنها کاهش یافته است. قطر منافذ کاغذ مورد استفاده در صافی بنزین بسته به کاربرد آنها متفاوت است.

برخی از عوامل می‌توانند باعث انسداد تدریجی فیلتر بنزین شوند ، از جمله: مقادیر زیادی زنگ و زباله ممکن است در مخزن بنزین جمع شود. تعرق و رطوبت طبیعی در مخزن وجود دارد که باعث زنگ‌زدگی می‌شود. در هر زمان سوخت‌گیری ، پسماندها می‌توانند وارد مخزن بنزین شوند. هر چه فیلتر بنزین دیرتر تعویض شود ، ضایعات بیشتری در آن جمع می‌شود و به‌ تدریج از جریان بنزین به موتور خودرو جلوگیری می‌کند.

رایامارکت ارائه کننده صافی بنزین سرکان می‌باشد که برای دریافت راهنمایی بصورت 24 ساعته آماده مشاوره به شما می‌باشیم، همچنین در صورتی که مشترک امداد خودرو سراسری سامان باشید ارسال برای شما تا درب منزل رایگان می‌باشد)